Kurumsal

Çevre Politikamız

ELMOB'un çevreye ve insana karşı olan duyarlılığı üst düzeydedir. Kurulduğu günden beri izlediği sosyal sorumluluk bilincinin bir sonucu olarak, ürettiği ürünlerde kalite politakası ve Avrupa normlarına uygunluğu bir çalışma prensibi olarak kabul etmiştir. Firmamız, iş diyaloğu içerisinde olduğu yan sanayisinde de aynı yaklaşımı istemektedir.
Bu çalışma prensibine istinaden, ürünü ile çevre dostu olan ELMOB, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi, doğal kaynakları, hammadde ve yardımcı hammaddeleri etkin kullanmayı,Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, atıkların geri dönüşümünü ve mümkün olduğunca zararsız hale getirilmesini sağlamayı, Çalışanlarını ve tedarikçilerini çevre konusunda bilinçlendirmeyi,Planladığı ve yürüttüğü faaliyetlerde, çevre koruma ilkesini esas alarak çevre yönetim sistemini uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi, öncelikli görevlerinden biri olarak kabul etmiştir.

Kullanılan yarı mamuller bazında çevre sağlığı :

Aluminyum ve Plastik :
Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.


Compact Laminant ve Ağaç Malzemeler :
Compact laminat, anti bakteriyel ( 0,5 ppm ) formaldehit içeriği ile, Avrupa normlarına uygunluğu tescil edilmiş bir malzemedir.
Ürünlerimizde kullanılan tüm ahşaplar, E1 tutkal standartlarında olduğundan, müşterilerimize sağlıklı ürünler sunarız.

Kutu ve Ambalaj :
Kalıplı starafor malzeme, çevre dostudur. Doğaya zarar vermez, geri dönüşümlüdür. Ozon tabakasına zarar veren ve Avrupa'da kullanımı yasaklanan kloroflorokarbon içermez. Sağlığa herhangi bir zararı söz konusu değildir ve geri dönüşüm özelliğine sahiptir.