Kurumsal

Kalite Politikamız

Elmob, 31.12.2004 yılında 'TS-EN-ISO 9001 Kalite Güvence Sistem Belgesi' almıştır ve sürekli kendini
geliştiren bir kalite sistemi kurmuştur. Ayrıca faaliyet gösterdiği sektörde dünyaca saygın ve önemli
bir yere sahip CEA kuruluşuna üye olarak faaliyet gösterdiği sektörde gelişimini ve kalite yönetimi
sürekli dinamik tutmaktadır. ELMOB’un kalite politikasını oluşturan ana unsurlar;

*Toplam Kalite Felsefesinin esas alınarak müşterilerimiz için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık
simgesi olmak,

* ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerinin yerine getirilerek benimsenmesi ve sürekliliğini
sağlanarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak,

*Dünya standartlarının ve gelişen teknolojinin yeniliklerini takip ederek ve uygulayarak sürekli
iyileşme yolunda ilerlemek, üstün kalite değerlerine sahip ürün sağlayarak uluslararası rekabette yer
almak,

*Kalite yönetim sistemini gerekli eğitimlerle destekleyerek takım ruhu yaratmak ve odaklanılan
hedefleri gerçekleştirmek.

ELMOB belirlemiş olduğu amacına uygun olarak, gelişen teknolojiler paralelinde kendini sürekli
yenileyen ve geliştiren tüm bölümleri ve prosesleriyle kaliteyi üretecek şekilde yapılandırılmıştır.
ELMOB, bünyesinde bütün prosesleri kapsayan ve birbirlerini tetikleyebilecek bir kalite kontrol
sistemi kurmuştur. Kalite kontrol sistemi, tüm birimlerdeki çalışanları hatanın meydana geldiği
noktanın ortaya çıkartılması ve tekrarının önüne geçilmesi konusunda maksimum faydayı sağlama
esasına dayalıdır. Buna ek olarak; her kademeden çalışanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış eğitim
programlarıyla, kalite bilinci sürekli olarak tüm çalışanlara aşılanmaktadır. Ürünlerimizin montajının,
kullanım performansı için önemli bir konu olduğu göz önüne alınarak; bununla ilgili her aşamasında
detaylı ve basit bir dil ile anlatım ayrıca anlatımı destekleyici video animasyonlar ile hızlı ve kolay
çözümler yaratılmıştır.